Impressum

Adres kontaktowy właściciela serwisu:

SATERNUS OG
Dominik Saternus

Giessenweg 1
6263 Fügen
Austria
kom: +43 (0) 676 505 10 23
mail: dominik@saternus.eu

Osoba odpowiedzialna za zawartość i wygląd strony:

Dominik Saternus
kom: +43 (0) 676 505 10 23
mail: dominik@saternus.eu

Materiały zawarte w portalu www.chorwacjainfo.eu opatrzone znakiem „Copyright” chronione są prawami autorskimi.

Ochroną praw autorskich objęte są w szczególności: nazwa "chorwacjainfo.eu", znaki towarowe, materiały oryginalne, teksty, zdjęcia, grafika.

Zdjęcia publikowane w portalu, nie będące własnością www.chorwacjainfo.eu są umieszczone za zgodą autorów.

Disclaimer

Decyzją sądu "Landgericht Hamburg" z dnia 12 maja 1998, postanowiono iż każdy właściciel strony internetowej, poprzez zamieszczenie na łamach własnego portalu przelinkowania na treści zawarte na obcej stronie internetowej, czyni się za nią współodpowiedzialny i może za owe treści zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Prawo to jednak nie może zostać zastosowane, jeżeli właściciel danej strony oficjalnie zdystansuje się od treści zawartych na obcych stronach, na które sam przelinkowywuje, co niniejszym czynimy! Wszystkie strony, na które przelinkowujemy w naszym portalu zostały przez nas odwiedzone. Jednakże ze względu na ciągły rozwój internetu i częstotliwość z jaką ulegają zmianie dane zawarte na stronach informacyjnych, oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za treści zawarte na stronach, na które na naszych łamach przelinkowujemy.

Niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie linków, które prowadzą na strony obce, nie dotyczy natomiast przelinkowań na własne treści, wewnątrz portalu www.chorwacjainfo.eu.

Jeżeli zostaniemy poinformowani lub sami stwierdzimy iż na obcych stronach, na które przelinkowywujemy na naszych łamach, publikowane są treści wykraczające poza obowiązujące prawo, zobowiązujemy się takie linki z naszego portalu natychmiast usunąć.

Wszystkie opublikowane przez nas treści zostały rzetelnie sprawdzone i są stale aktualizowane, jednakże nie ponosimy prawnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieaktualne dane lub niepełność artykułów znajdujących się w naszym serwisie. Publikacja i używanie: treści, tekstów, grafik, zdjęć, materiałów źródłowych, logo chorwacjainfo.eu oraz innych znaków towarowych, dozwolone jest tylko za pisemną zgodą właścicieli portalu www.chorwacjainfo.eu. Oświadczenie to obowiązuje również w przypadku zamieszczenia wyżej wymienionych treści w elektronicznych bazach danych lub na nośnikach multimedialnych.

Czekając na lato...
Zajrzyjcie do Dubrovnika i okolic!