Warto wiedzieć

Dokumenty i wizy

Od 01.07.2013 roku kiedy to Chorwacja stała się członkiem Unii Europejskiej, nie ma konieczności posiadania paszportu podróżując w te rejony. Każdy Polak może przekroczyć granicę kraju na podstawie ważnego jednego z dokumentów – paszportu lub dowodu osobistego. Jeśli podróżujemy z dzieckiem, a nie jesteśmy jego prawnym opiekunem, musimy posiadać pełnomocnictwo do sprawowania nad nim opieki, z adresem i numerem telefonu prawowitego opiekuna, napisane w języku angielskim lub chorwackim. Odprawa członków UE odbywa się sprawnie i nie towarzyszą jej kontrole celne (Chorwacja nie jest w strefie Schengen). Obywatele polscy mogą przebywać w Chorwacji bez wizy do 90 dni w przeciągu pół roku. Przed podróżą warto sprawdzić dokumenty tożsamości, aby ich termin ważności nie był krótszy, niż dozwolony bezwizowy okres pobytu.

Pobyt i podróżowanie po Chorawcji

Osoby świadczące usługi kwaterunkowe lub cumownicze zobowiązane są odpowiednio w ciągu 24 lub 12 godzin zgłosić pobyt cudzoziemca właściwym organom. W związku z tym mogą poprosić o okazanie dokumentu tożsamości do wglądu (jedynie!). Zaleca się wykonywanie fotokopii aktualnych dokumentów podróży i posługiwanie się nimi w kontaktach m.in. z właścicielami apartamentów. Cudzoziemcy zobowiązani są do noszenia przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i okazywania go na żądanie osób uprawnionych. Karą za niemożliwość okazania dowodu lub paszportu na żądanie funkcjonariusza policji (lub innej osoby uprawnionej) jest mandat w wysokości od 500 do 3 000 kun.

Zabronione i karane jest nocowanie poza miejscami do tego przeznaczonymi; za nocleg może być uznany np. dłuższy postój na parkingu w porze nocnej samochodu.

Nie ma żadnych ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Należy jednak pamiętać, iż podczas podróży do Dubrownika i jego okolic przejeżdża się przez terytorium Bośni i Hercegowiny. W związku z tym konieczna jest odprawa graniczna na wydzielonych stanowiskach dla obywateli krajów członkowskich UE.

Dodatkowo odcinki autostrad mogą być czasowo zamykane ze względu na silny wiatr, szczególnie w drodze z Zagrzebia na Istrię i do Dalmacji.

Płatności, wymiana walut

W Chorwacji obowiązującą walutą jest Kuna. Możemy ją zakupić w Polsce lub na miejscu. Większość hoteli oraz kwaterodawców przyjmuje euro. Często zdarza się i jest to już coraz bardziej powszechne i akceptowalne, że można za pomocą Euro płacić w restauracjach, sklepach i stacjach benzynowych. Jedną z popularniejszych metod wymiany walut jest płacenie wysokim banknotem w Euro na bramkach na autostradzie i otrzymywanie reszty w Kunach. Kurs jest na ogół korzystny, trzeba jednak bardzo dokładnie sprawdzić wydawaną resztę, bo od naszych gości wiemy, że zdarza się wydawanie mniejsze kwoty.

Bardzo popularna jest też płatność za pośrednictwem karty płatniczej. Koszty takiej transakcji zależą od oferty, którą mamy przygotowaną przez bank. Duża część restauratorów oraz hoteli posiada terminal do takich płatności. Bankomaty w większych miejscowościach nie należą do rzadkości, ale wcześniej należy upewnić się czy w miejscu gdzie jedziemy taki bankomat się znajduje.

Sama wymiana walut w Chorwacji nie stanowi problemu. Często można spotkać kantory, a samej wymiany można dokonać również na poczcie lub w niektórych placówkach turystycznych. Uwaga, część kantorów i punktów turystycznych nalicza dodatkową opłatę.

Kalkulator Walutowy jest obsługiwany przez Investing.com Polska.

Opieka Medyczna

Podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Chorwacji ze świadczeń medycznych można korzystać na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ (więcej informacji na temat karty EKUZ oraz tego, gdzie można ją otrzymać znajduje się na stronie NFZ - jak wyrobić kartę EKUZ). Przysługuje ona wyłącznie osobom, które, jak podaje NFZ "posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego". Osobie korzystającej z karty EKUZ podczas pobytu za granicą przysługuje taka sama opieka medyczna, jak obywatelom odwiedzanego państwa.

Jak podaje NFZ, osobom ubezpieczonym w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Chorwacji, przysługują następujące świadczenia:

 • podstawowa opieka medyczna,
 • opieka specjalistyczna i szpitalna,
 • opieka dentystyczna i protetyczna,
 • środki zaopatrzenia ortopedycznego,
 • leki uwzględnione na liście leków sporządzonej przez Chorwacki Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego - Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje (HZZO).

 

Osoby ubezpieczone, które w Chorwacji korzystają z rzeczowych świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do pokrycia 20% wartości kosztów świadczeń, z tym, że wartość minimalna współpłacenia nie może być niższa niż odsetek podstawy budżetowej, który wynosi 3.326 kun. Dla przykładu ubezpieczony jest obowiązany zapłacić 10 kun za świadczenia udzielone przez lekarza rodzinnego, ginekologa oraz dentystę. Maksymalna wysokość współpłacenia nie może przekroczyć 60,13% podstawy budżetowej bądź 2.000 kun, np. w przypadku leczenia szpitalnego.

UWAGA:

Warto pamiętać, że wszystkie podmioty, które są zobowiązane do udzielenia wyżej wymienionych świadczeń oznaczone są charakterystycznym logo sygnalizującym, że dana placówka (przychodnia, szpital etc.) działa w oparciu o umowę zawartą z HZZO.

Ratownictwo nie jest objęte zakresem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W najbardziej popularnych turystycznie miejscach, gdzie nie ma szpitali ani przychodni zdrowia uruchamiane są tzw. ambulatoria turystyczne, które nie mają podpisanych umów z HZZO i najczęściej nie respektują kart EKUZ ponieważ HZZO nie refunduje im świadczonych podstawowych usług medycznych w sytuacjach nagłych. Usługi podstawowej opieki medycznej w turystycznych ambulatoriach są w pełni odpłatne.

Ubezpieczenie

Wyjeżdżając na wakacje rekomendujemy wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Najlepiej dodatkowo rozszerzyć polisę o klauzulę dotyczącą pokrycia kosztów ewentualnego transportu medycznego do kraju, a w przypadku podróży samochodem, oprócz obowiązkowego OC dokupić także ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC) i Assistance.

 

UBEZPIECZENIE - najlepszy towarzysz letniej przygody!

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, umożliwiamy kontakt z ubezpieczycielem, który od lat przygotowuje polisy na różnego rodzaju wyjazdy turystyczne, rekreacyjne, a także służbowe. Aby zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji, bardzo prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z agentami ubezpieczeniowymi firmy MultiConsulting. Dane znajdą Państwo poniżej:

 

 

W przypadku chęci skorzystania z naszych ofert prosimy o kontakt z naszym biurem:
tel. +48 58 668 17 17
/pon.-pt. 9-17/
kom. + 48 601 97 46 42
marek@multi-consulting.pl

Zwierzęta domowe

Na teren Chorwacji możemy wjechać w towarzystwie zwierząt posiadających odpowiednie dokumenty. Jako obywatele UE możemy podróżować po terytorium Chorwacji ze swoimi kotami, psami lub fretkami, pod warunkiem, że nasz ulubieniec posiada europejski paszport dla zwierząt domowych. Dokument ten jest wydawany przez upoważnionego weterynarza i musi zawierać aktualne informacje o szczepieniach. Ponadto podróżujące z nami zwierzę musi mieć wszczepiony elektroniczny mikroczip lub wykonany czytelny tatuaż (przed 3 lipca 2011 r.) zawierający ten sam kod identyfikacyjny, który znajduje się w paszporcie.

Przewóz lub wwóz do pięciu zwierząt jest uznawany za niekomercyjny. Urzędnik celny musi zidentyfikować zwierzęta na przejęciu granicznym i sprawdzić ich dokumenty. Aby zwierzęta te nie były uważane za towar muszą także przebywać w towarzystwie właściciela lub osoby, którą właściciel upoważnił na cały czas podróży.

Zwierzęta nie spełniające powyższych kryteriów mogą zostać zawrócone do kraju pochodzenia lub poddane kwarantannie. Wówczas to właściciel pokrywa wszelkie koszty związane w procedurą zatrzymania zwierzęcia.

Przykładowe ceny podstawowych produktów:

mleko 7 kun pomidory 1kg 10 kun
ser żółty (Edamer 100g) 3,5 kuny brzoskwinie 1kg 7 kun
chleb 8 kun arbuz 1kg 5 kun
jajka 10szt 13 kun oliwa domowa 0,5l 100 kun
czekolada Milka 8 kun wino domowe 1l 15-20 kun
piwo 0,5l 10-15 kun kawa w kawiarni 6 kun
wino 0,7l 25 kun piwo w pubie 15 kun
woda mineralna but. 4 kuny pizza Margherita XXL w restauracji 65 kun
cola, sprite itp. 2l 10 kun papier toaletowy 16 rolek 30 kun
słoiczek Hipp deserek 190g 12 kun buty do wody 50 kun
ryba (Orada) 1kg 70 kun benzyna aktualna cena

INNE:

 • Zagraniczne waluty można wymieniać na kuny w bankach, na poczcie oraz w licznych punktach wymiany zwanych "Mjenjačnica". Niewykorzystane kuny można zaś wymienić na inną walutę. Banki są czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00, a w soboty do godz. 13.00. W większych miastach również w niedziele czynne są dyżurne banki.
 • Nurkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach, poza nimi można nurkować jedynie z wykupionym specjalnym zezwoleniem. Warto pamiętać, że w parkach narodowych nurkowanie bez specjalnego zezwolenia chorwackiego Ministerstwa Ochrony Środowiska jest zabronione.
 • Nie wolno wydobywać muszli żywych mięczaków z dna morskiego.
 • W chorwackich restauracjach i hotelach nie wolno palić poza wyznaczonymi do tego specjalnymi miejscami. Grzywna za złamanie tego przepisu może wynosić nawet 130 Euro.
 • W ramach projektu „Bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem” w okresie sezonu turystycznego w Chorwacji można spotkać patrole polskich policjantów, którzy wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami uczestniczą w patrolach na wybranych plażach, ulicach miasta oraz na drogach.
 • Święta i dni wolne: 01 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Święto Trzech Króli), Wielkanocna Niedziela i Poniedziałek, 01 maja (Święto Pracy), Boże Ciało, 22 czerwca (Dzień Walki z Faszyzmem), 25 czerwca (Święto Narodowe), 5 sierpnia (Święto Zwycięstwa i Dziękczynienia), 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny), 8 października  (Dzień Niepodległości), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 25-26 grudnia (Święto Bożego Narodzenia).

Ważne telefony w Chorwacji

Europejski numer alarmowy        112

Pomoc drogowa                         +385 11 987

Ambasada RP                             +385 14 899 444

Czekając na lato...
Zajrzyjcie do Dubrovnika i okolic!